Seksifantasioiden tutkimusmenetelmät

Koska tieteellisin keinoin pohjimmiltaan on hyvinkin vaikeaa identifioida ja määritellä seksifantasioiden luonnettan, monet tutkimukset nojautuvat vain henkilöiden tietoisiin fantasioihin. Näitä fantasioita yleisesti tutkitaan kolmella erilaisella metodilla: Tutkittaville jaetaan lista fantasioiden teemoista ja/tai aiheista, ja heitä pyydetään merkitsemään ne fantasiat joita heillä on ollut, kuinka usein ja missä yhteydessä. Menetelmä perustuu menneen muistelemiseen, ja se joContinue reading Seksifantasioiden tutkimusmenetelmät

Raiskaus ja seksiin pakottamis -fantasiat

Raiskaus -fantasiat ja seksiin pakottaminen Raiskaus ja seksiin pakottaminen on hyvin yleinen seksuaalinen fantasia sekä miehillä että naisilla, joko fantasian määräävänä teemana tai yhtenä ainesosina tietyssä seksuaalisessa skenaariossa. Joidenkin tutkimusten mukaan naisilla fantasiat seksiin pakotetuiksi joutumisesta ovat jonkin verran yleisimpiä kuin miehillä. Haritonin ja Singerin 1974 tekemä tutkimuksen tulosten valossa seksuaalisiin tekoihin pakotetuksi joutuminen oliContinue reading Raiskaus ja seksiin pakottamis -fantasiat

Seksifantasiat yleisellä tasolla

Seksifantasioiden skenaariot vaihtelevat suuresti yksilöiden välillä, ja ne saavat vaikutteita ihmisen henkilökohtaista toiveista ja kokemuksista, ja vaihetelevat arkipäiväisesistä ja tavanomaisista ja outoihin ja kummallisiin. Fantasioita käytetään usein keinona rikkoa todellisuuden seksuaalisia rajoituksia kuvittelemalla vaarallisia tai laittomia tilanteita ja skenaarioita, kuten esimerkiksi raiskausta, kastrointia tai sieppausta. Seksifantasiat antavat ihmisille mahdollisuuden kuvitella itseään rooleissa, joita heillä eiContinue reading Seksifantasiat yleisellä tasolla